Hankkeesta

Tavoite ja tausta

Globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat myös nuoriin ja nuorisotyöhön: nuorisotyöntekijän osaamisvaatimukset, paikat ja ympäristöt, joissa nuorisotyötä tehdään muuttuvat. Moni asia nuoruudessa on pysynyt ennallaan, mutta nuoruutta eletään muuttuneessa maailmassa ja maailman, yhteiskunnan muutosten myötä myös nuorisotyön traditio on muutoksessa.

Nuorisotyön jatkuvuus ja muutos sekä tuleva muoto on haaste niin alan työnantajille, työntekijöille kuin koulutukselle. Koulutus voi kuitenkin antaa työelämän toimijoille perusymmärrystä muuttuvasta maailmasta, yhteiskunnasta, ihmisestä sekä kasvatus- ja nuorisotyöstä. Koulutus voi myös juurruttaa osaamista sellaisista taidoista, joiden avulla nuorisotyöntekijät vastaavat nuorten tarpeisiin tässä ja tulevassa ajassa. Työelämän palvelemiseen koulutus tarvitsee tutkimustietoa. Hankkeen tavoitteena onkin vastata muutoksesta nousevaan tiedon tarpeeseen.

Toteutus ja tulokset

Tutkimuksen kohderyhmänä on ammatillista nuorisotyötä Suomessa tekevät ja ensimmäisessä vaiheessa tehdään valtakunnallinen ammatillisen nuorisotyöntekijöille suunnattu kyselytutkimus, jolla tuotetaan uutta ymmärrystä nuorisotyön sisällöistä, osaamisesta ja toimintaympäristöistä.

Seuraavassa vaiheessa syksyllä 2020 on mahdollista syventää some-keskusteluaineistojen kautta kyselyssä esille tulleita teemoja. Nuorisotyöntekijät osallistuvat hankkeeseen ensisijaisesti tiedontuottajana, mutta keskustelunavausten avulla heidän toivotaan osallistuvan hankkeeseen myös aktiivisemmassa roolissa.

 

Tutkimushankkeen tuloksena

Hankkeen tuloksina saadaan tietoa ammatillisen nuorisotyön tulevaisuuden osaamis- ja kehittämistarpeista nuorisoalan poliittisen päätöksenteon, koulutuspolitiikan ja työelämän tarpeisiin. Yhtenä konkreettisena tuloksena hankkeesta syntyy julkaisu, joka julkaistaan sekä sähköisenä että painettuna. Sähköinen julkaisu on vapaasti maksuttomasti ladattavissa netistä. Julkaisua tutkimustuloksista voi odottaa vuodenvaihteen tienoilla 2020 – 2021.